browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Datoer og tilmelding

Der er jagt på følgende datoer

Lørdag d. 28. oktober kl. 9.00 2017
Lørdag d. 18. november kl. 9.00 2017
Lørdag d. 2. december kl. 9.00 2017
Lørdag d. 16. december kl. 9.00 2017

Prisen for denne herlige heldagsjagt er kun 100 kr.

Personlig og bindende tilmelding for skytter sker til Jesper Poulsen (21206425) senest 3 dage før jagterne. Her melder hundefolk sig også til. For at alle skal have lige vilkår, starter tilmelding til jagterne først fredag d. 8. september efter kl. 17.00. (De 100 kr. betales også, hvis man udebliver fra jagten).

NB: Der må kun skydes med godkendte skovhagl, og gyldigt jagttegn skal medbringes.

Andejagter

Andejagterne foregår ved 3 vandhuller, der ligger godt i området. Også her er der plads til maks. 10 skytter, gerne med hund.

Der er andejagt i følgende uger:

Uge 36, 39, 42, 48 og 51. Dato og tid aftales først ved tilmelding af hensyn til vind, vejr samt tidspunkt for solnedgang. Tilmelding sker til Jesper Poulsen.

Riffeljagt/bukkejagt

Også i år vil der være mulighed for riffeljagt i Vinderup Skov. Der må afskydes buk til afskydning i foråret. Tilmelding sker på skydebanen.

Lodtrækningen foregår søndag d. 2. april kl. 12.00 i klubhuset. Når man har vundet en af lodtrækningerne, kan man ikke deltage i nogle af riffeljagterne hverken i Vinderup Skov eller Sevel Kommuneplantage i 10 år.