browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Velkommen til Sevel Jagtforenings hjemmeside

 


 

Der er jagt i Sevel Kommuneplantage følgende dage:

13. Januar 2019

27. Januar 2019

 

Husk Generalforsamling fredag den 11/1 2019 Klokken 19.30 i klubhuset

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4/1

 


 


Husk at du også kan følge os på facebook. (tryk på ordet Facebook)