browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Datoer og tilmelding

Der er jagt på følgende datoer:

Søndag d. 8. oktober kl. 9.00 2017
Søndag d. 12. november kl. 9.00 2017
Søndag d. 10. december kl. 9.00 2017
Søndag d. 14. januar kl. 9.00 2018
Søndag d. 28. januar kl. 9.00 2018

Mødestedet for jagterne er klubhuset på skydebanen. Her afsluttes også.
Nye jægere og gæster er velkomne på jagterne.

Husk!

De, der ønsker at drive med deres hund, skal kontakte Jesper Poulsen (21206425) senest tre dage før jagten.

Der vil igen i år være mulighed for at komme med som buejæger på drivjagterne. Dog maks. tre pr. gang. Tilmelding til Jesper Poulsen.

  • Gyldigt jagttegn skal medbringes
  • Skud ind i såten vil medføre bortvisning

Riffeljagt

Der vil igen være mulighed for riffeljagt i Sevel Kommuneplantage. Der må afskydes 1 buk i foråret, 1 krondyr i september/oktober og 1 krondyr i januar. Jagten foregår kun fra opsat hochsitz.

Tilmelding sker til Jesper Poulsen eller på skydebanen.

Lodtrækningen foregår søndag d. 2. april kl. 12.00 i klubhuset. Når man har vundet en af lodtrækningerne, kan man ikke deltage i nogle af riffeljagterne – hverken i Vinderup Skov eller Sevel Kommuneplantage – i 10 år.

 

Svampetur

Lørdag d. 23. september kl. 10.00 I Sevel Kommuneplantage

Vi mødes ved klubhuset på skydebanen kl. 10.00 og kører samlet derud. Kurt og Samite vejleder, og der er smagsprøver bagefter.