browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Historie – 1951-1979

1951 Stor fiasko. 14. oktober: Afholdt årets første fælles jagt. Det var vel nok den største fiasko i foreningens historie der var kun mødt 8 jægere op. Slet ingen jagt i den østre plantage, der blev kun skudt 1 én agerhøne.
   
 1954 Præmiewhist med mange deltagere. 24. februar: Præmiewhist på Sevel Kro. Tilslutningen var god, 52 aktive deltagere…  

Foreningen tegner forsikring.

22. maj: Bestyrelsesmøde. …Det blev vedtaget at tegne en ansvarsforsikring for hele sæsonen, som koster 1 kr. deltager.

   
1955  Dameskydning for første gang. 10. juli: Afholdtes flugtskydning, der var ikke mødt mange deltagere trods det gode vejr. Der var dameskydning hvor der deltog 6 damer. 1. og 2. præmie blev vundet af Gudrund Lund Madsen og Ruth Lund Madsen…
   
1956  Ny kastemaskine købes. 27. juli. …havde vi råd til det skulle vi have en ny kastemaskine. Den koster 200,00 kr. men vi skal have talt med kassemesteren, han var desværre ikke mødt denne gang for første gang i mange år.
   
 1962 25 års jubilæum. 2. marts: …Det blev vedtaget at i anledningen af foreningens 25 års jubilæum at det skulle fejres med en stor fest på Sevel Kro, lørdag den 24. marts.  

24. marts: Afholdtes der bal på Sevel Kro i anledningen af foreningens 25 års jubilæum. Der var god tilslutning, men det gav ikke noget overskud af betydning.

 

Krybskytter – igen!

5. september: …Det blev vedtaget at holde jagt i Kommuneplantagen søndag den 5. oktober. Det blev også vedtaget at der skulle sendes to mand ud til plantagen og se efter krybskytter de to første dage i oktober.

 

Tilskud fra Jagtfonden.

7. december: Vi har fået tildelt 125 kr. af Jagtfonden, heraf 50 kr. til flugtskydning og resten til vildtpleje.

   
 1963 Salonskydning med lille overskud. Søndag den ?: Afholdt Sevel Jagtforening salonskydning i Forsamlingshuset. Der blev skudt hele dagen, de var også flinke til at skyde. Der blev skudt på fire baner, men der blev alligevel kun ca. 100 kr. til kassen, men det var da bedre end ingenting.  

Banen i Jattrup – bedste skydning længe.

16. juni: Afholdt præmieskydning på banen i Jattrup, det var den bedste skydning der har været i mange år. Vi skød på 3 baner det meste af dagen, så det gav et ret pænt overskud til kassen, omkring 400 kr.

 

”Træningspokalerne” opstår.

Sevel Jagtforening har i løbet af sommerens løb afholdt en del flugtskydning på banen i Jattrup, og det var lavet sådan at den skytte der opnåede flest gennemsnitspoint sommeren igennem skulle have en pokal til ejendom og den blev vundet af Agner Christensen.

   
 1964 Ny rekord i flugtskydning! 13. juli: Afholdt Sevel Jagtforening pokalskydning i Jattrup. Der var ikke så få der skød om pokalen. Den blev i år vundet af ”skovfoged” Johannes Pedersen med 35 point. Det er aldrig sket før at den er blevet skudt ind på så mange point. Pedersen plejer ellers aldrig at få ret mange duer, men den aften kunne han ramme dem alle. Kun et point gik tabt.
   
 1965 2 bukke i ét forår! 23. maj: Blev der skudt en buk nede i kommuneplantagen og lørdag den 12. juni blev der igen skudt en buk. Det er vist aldrig sket før at der er skudt 2 bukke om foråret til jagtforeningen. Men der er jo mange krybskytter dernede, de skal nok tage dem der kommer for dem, så jagtforeningen kan lige så godt tage dem.
   
1974  Kontingentet forhøjes. 23. april: Det blev vedtaget at forhøje kontingentet fra 20 kr. til 35 kr. og 10 kr. for passive medlemmer. Der var også enighed om at vi skulle have gang i flugtskydningen igen.  

Ny bane – og hærværk!

Sommeren 1974 er der blevet lavet en skydebane nede i Røndesmose på flere forskellige lodsejeres jorde.Vi har haft en del træningsskydninge dernede, som har givet et pænt overskud. Men vi har også haft nogle problemer med banen. Kastegravene er blevet jævnet et par gange af en  ukendt person som ikke kan lide flugtskydning.

   
1975  Flere medlemmer! I 1975 har vi haft en pæn fremgang i medlemsantallet, som nu ligger omkring 70 medlemmer, og det er især unge som har fået interesse for vores flugtskydning. Derfor er det med at få en klaring på vores problem med skydebane inden foråret.  

Der har været afholdt jagt i kommuneplantagen 6 gange med et ret pænt udbytte: 2 stk. råvildt, en rå og en buk, 2 harer, 3 ræve, 3 fasaner.

 

Instruktørkurser.

Foreningen har sendt 3 medlemmer til flugtskydnings-instruktørkursus på Handbjerghus. Det er et 24 timers kursus fordelt over flere aftner.

   
 1979 Trekantskydning begynder. I år begyndte vi med trekantskydning sammen med Skave og Feldborg Jagtforeninger, hvor Sevel vandt pokalen, som blev overrakt ved en afslutningsfest på Hagebro Kro. 

Jagten gik det mere sløjt med i hvert fald med udbyttet, der kunne ikke engang blive en ræv ved rævejagten.