browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jægerforbundets Mesterskabsskydning

Senior Individuelt

Henrik Skytte blev den meget flotte vinder efter tæt omskydning.

 Nr.1 Henrik Skytte 40/40

Senior hold

Sevels seniorhold løb med Guldmedaljen foran Tjele og Ørre-Sinding

Nr. 1 Sevel Senior 1 117/121

De 4 skytter var

Ivan Mølgaard 39/40
Henrik Skytte 40/40
Søren Astrup 38/41
Rasmus Jacobsen 36/40

Senior Jægerrække

Nr. 1 Rene Mikkelsen 38/41