browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Historie – 2006-2014

 2006 Dommerne kommer i tørvejr
I efteråret efter skydesæsonen gik arbejdet i gang med at lave nye overdækkede dommerskure med siddeplads til dommeren. De står klar til start 2007.
 2007 Sneppefald
På Sevels jagter blev der i 2007 skudt hele 13 snepper på efterårsjagterne.
 2008 Tilbage på toppen
Efter 5 år med sekundære placeringer i Femkantskydningen kom Sevel atter til tops i dette års udgave.

4 dobbelt mester
Rasmus Jacobsen vandt i 2008 mestertavlen for 4. gang i træk.
En flot bedrift.

 2009 Nye kontrakter
Både i sevel Kommuneplantage og Vinderup Skov blev der indgået nye jagtlejekontrakter mellem kommune/stat og Sevel Jagtforening. I Vinderup betød det lidt flere restriktioner på fællesjagter, med 3 jagter i stedet for 5. I Sevel blev kontrakten til gengæld bedre.

Nyt depotrum
Der blev i 2009 bygget et nyt depotrum i forlængelse af huset på banen til emballage osv.

Jægerforbundet ændrer regler
Jægerforbundet ændrer deres regler for jagtskydning, så de nu er på linie med Dansk Flugtskydningsforbund. 3 doubleer i hver retning istedet for 2, og klasserne er delt op efter alder i stedet for gennemsnit. Sevel ændrede også vores regler i samme omgang.

 2010 De ung og de ”gamle”
Til Jægerforbundets Mesterskabsskydning i Herning vandt Sevels Juniorhold guld for første gang i Sevels historie. Det var Anders Høj, Anders Trærup, Rolf Sommer og Jacob Hølmkær.
I Veteran rækken vandt Harry Teglgård, Mogens Jacobsen, Villy Poulsen og Leif Kristiansen sølv som hold.

”Storvildt”
I Vinderup skov under bukkejagten skød Dan Thinggård en flot buk der gav Bronzemedalje.

Nye veje
For at minimere støv og støj,fik foreningen I 2010 fik lavet ny vej ned til skydebanen så den ikke går så tæt op af nr. 10.

Duer i nettet
For at undgå duesplinter på højrredue flisen blev der sat net op mellem spidsduer og højreduer.

 2011 Jagthorn
2011 var året hvor foreningen startede et hold op til jagthornsundervisning.
Ud fra dette hold fik vi vores team af 4 dygtige damer.
2012 Lille Stigning
I 2012 blev vi enige om at sætte kontingentet op fra 25 Kr. Til 35.Kr

75 År
I 2012 kunne Sevel Jagtforening fejre sit 75 års jubilæum. Det blev fejret med en fin reception, en dejlig fest i Mogenstrup forsamlingshus, og en stor geværskydning på skydebanen.

Sol, sol kom igen
Vi fik lavet nyt tag på huset under garanti, og i samme ombæring fik vi monteret solceller på taget, så vores energiforbrug fremover skulle blive minimalt.

2013 Guldnål
Rasmus blev Danmarksmester i Danmarks Flugtskydningsforbund. Han skød Dansk rekord 120/120 og blev derfor hædret med forbundets guldnål.

Medlemmer og Facebook
I 2013 nåede Sevel Jagtforening op på 382 medlemmer.
Desuden kom foreningen også i år på Facebook.

Dobbelt DM og Guldnål igen!
Det lykkedes på flotteste vis at Genvinde Dansk Flugtskydningsforbunds DM i Herrerækken. Ivan Mølgård skød 120/120 og blev Dansk Mester i Herrerækken. Han blev dermed også den anden skytte fra foreningen til at vinde den fine Guldnål fra forbundet.
Og i Damerækken fik Sevel Jagtforening sin første Kvindelige Danmarksmester. Det var Kristina Christensen der på flotteste vis hentede guldet hjem med 110/122.
2014 Foreningen i Sorg
Vor højtærede formand gennem mere end sammenlagt 20 år Svend Hvolbæk afgik ved døden efter kort tids sygdom. Svend levede og åndede for foreningen og vil blive utroligt savnet.

Årets Jagtforening
Sevel stillede op i Jægerforbundets konkurrence om at blive årets jagtforening. Det lykkedes at blive årets jagtforening i Kreds 2, og nummer 5 i Landet.

Guld!!
For første gang i foreningens historie lykkedes det at vinde guld til Jægerforbundets Mesterskab i Senior klassen for Hold.
Det var Rasmus Jacobsen, Rasmus Trærup, Henrik Skytte og Søren Astrup.
I Flugtskydningsforbundets Dm for hold blev det også til guld til Ivan Mølgård, Tage Hansen, Kim Martin Hansen og Villy Poulsen.

Indflydelse i forbundet
Vi fik i 2014 valgt Mogens Jacobsen ind som flugtskydningskoordinator i Danmarks Jægerforbund for Kreds 2. Han vil være hele kredsens stemme i flugtskydnings regi.

Frem med riflrerne
Vi fik startet riffeljagt op i Sevel Kommuneplantage. Her vil være mulighed for både at skyde krondyr og råvildt. Jagterne uddeles ved lodtrækning